Gæster med handicap

Når turen går til Sommerland

Gæster med handicap betaler som udgangspunkt entré på lige fod med Sommerland Sjællands øvrige gæster.

Gæster med handicap kan dog mod forevisning af gyldigt ledsagekort fra DSB/Danske Handicapforeninger, et Børneledsagerkort eller et medlemskort fra Dansk Blindesamfund tage en ledsager med gratis.

 

Parkering

I den første parkeringsrække ned mod den røde borgbygning (efter I har passeret billetlugen) har vi et antal handicappladser, hvor et invalidebevis i ruden giver dig lov at parkere, så der ikke er så langt fra parkeringsplads til selve parken.

Handicaptoiletter

Der er handicaptoilet 4 steder i parken:

  • Ved Informationen midt i parken
  • Over for Klappegederne
  • For enden af kioskbygningen over for Den Blå Lagune og nær Kanoerne
  • Borgen ved parkeringspladsen
     
sommerland sjælland er på de sociale medier
copyright © 2013-2019 sommerland sjælland | Website af Justworks