Handelsbetingelser

Når du køber produkter i Sommerland Sjællands webshop gælder følgende betingelser:  

Aftaleindgåelsen:
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Sommerland Sjælland har registreret og modtaget betaling.  

Sådan gør du:

1: Vælg et produkt
2: Vælg evt. tillægsprodukt i form af mad, oplevelser i eller uden for Sommerland.
3: Ekstra oplysninger: Hvis der er købt sæsonkort, 65+-sæsonkort eller andet, der kræver yderligere oplysning om en eller flere brugere, tastes det ind her.
4: Læs og godkend betingelserne, hvis du kan acceptere disse.
5: Betal og du kommer til ordrebekræftelsen. Når ordren er gennemført, kan du åbne den PDF, der er link til på bekræftelsen. Du modtager også en e-mail samt SMS med linket. Den stregkode der er under linket, kan enten printes eller præsenteres fra en mobil enhed (den originale stregkode – ikke screenshots) ved vores billethus. Bemærk at skærmen skal være af god kvalitet og intakt, så vores scanner kan aflæse stregkoden fra skærmen.
6: Købet er gennemført
7: Fysiske produkter som mad, is, tøj mv.: Her skal du tage stregkoderne med til de respektive salgssteder, hvor vi scanner din stregkode og udleverer de købte produkter.  

Særligt ved sæsonkort: 
Et sæsonkort til Sommerland Sjælland er gyldigt i den sæson, der er købt til, og giver kortholderen gratis entré på alle åbningsdage i den pågældende sæson (Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være en begrænsning på antallet af gæster i parken pr. dag, og at du måske skal ind og booke din ankomst, så du sikrer dig adgang (hold dig opdateret om procedure m.m. på vores hjemmeside). Medbring billetten på mobil eller print, hvorpå stregkoden kan forevises (den originale stregkode – ikke screenshots). Billetten scannes i billetlugen, og samme dag skal du gå i Informationen (midt i parken) og få printet det rigtige sæsonkort med foto. Stregkoden på din bekræftelse skal bruges, når du kommer til Informationen. 
OBS!:
 Afhentes det fysiske sæsonkort ikke i informationen ved første besøg, skal der betales fuld entré ved næste besøg.
Køb af sæsonkort kan fortrydes ved henvendelse senest 14 dage fra købsdatoen, og inden sæsonkortet udleveres fysisk i parken. Købet fortrydes ved at kontakte Sommerland Sjælland på info@sommerlandsj.dk med oplysning om købsdato, ordrenr. og navn på køberen.  

Særligt ved endagsbilletter MED specifik dato (fx. gruppebilletter, lavpris, billetbørs og lignende):
Billetter kan kun bruges til det valgte antal personer på den valgte dato.
OBS: Tjek om den valgte dag er en lukkedag i Sommerland Sjælland.  Billetten må på ingen måde redigeres eller ændres af andre end Sommerland Sjælland, og er der mistanke om misbrug af denne karakter, kan Sommerland Sjælland inddrage billetten, og aftalen er dermed ugyldig.  Medbring billetten på mobil eller print, hvorpå stregkoden kan forevises (den originale stregkode – ikke screenshots). Når den scannes, kontrolleres at den passer med datoen. Såfremt datoen ikke passer, er billetten ikke gyldig som fuld betaling for entre. Såfremt billetten ikke er brugt tidligere, kan du mod tillæg på kr. 75,- opgradere din billet til entre denne dag i samme sæson, som den er købt til (dog ikke transportbilletter). Ved køb af transportbillet inkl. entré eller gruppebilletter er alle billetter indeholdt i en og samme stregkode. Indgang skal derfor ske i samlet gruppe. Da billetten gælder til en bestemt dato, kan købet ikke fortrydes eller penge tilbagebetales jf. Købeloven pga. produktets art. Se også de nye E-handelsregler.  

Særligt ved endagsbilletter UDEN specifik dato:

Bemærk at selvom der ikke er en bestemt dato, hvor din billet skal bruges, så er alle billetter kun gyldig til den sæson, de er købt til. Billetten må på ingen måde redigeres eller ændres af andre end Sommerland Sjælland, og er der mistanke om misbrug af denne karakter, kan Sommerland Sjælland inddrage billetten, og aftalen er dermed ugyldig.  Købet kan ikke fortrydes, da billetten gælder til den specifikke periode i sæsonen. Se også de nye E-handelsregler. Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være en begrænsning på antallet af gæster i parken pr. dag, og at du måske skal ind og booke din ankomst efter købet, så du sikrer dig adgang (hold dig opdateret om procedure m.m. på vores hjemmeside).  

Særligt ved køb af transportbillet inkl. entré:
Billetten kan kun bruges til det valgte antal personer på den valgte dato.

OBS: Tjek om den valgte dag er en lukkedag i Sommerland Sjælland.  Ved billetkøbet angiver køberen ID og navn på en bruger af billetten, og billetten er KUN GYLDIG såfremt dette kan forevises ved billetkontrol i såvel bus og/eller tog samt i Sommerland Sjællands billetluger. Billetten må ikke overdrages til en anden, så er den angivne ID og den rette person ikke tilstede ved brug, er billetten ugyldig. Dette er ganske enkelt for at undgå misbrug. Ved køb af transportbillet inkl. entré er alle billetter indeholdt i en og samme stregkode. Indgang skal derfor ske i samlet gruppe. Billetten må på ingen måde redigeres eller ændres af andre end Sommerland Sjælland og transportvirksomheden, og er der mistanke om misbrug af denne karakter, kan Sommerland Sjælland såvel som transportvirksomheden inddrage billetten, og aftalen er dermed ugyldig. Transportbilletten inkl. entré/endagsbilletten gælder til den bestemte dag, du har ønsket ved købet, og kan ikke benyttes før eller efter denne dato.  


Fortrydelse/returret


Ved køb af fysiske produkter (andre produkter):
Købet kan fortrydes, og pengene refunderes ved returnering senest 14 dage fra leveringsdatoen og inden varen er taget i brug. Varen(e) returneres til adressen: Sommerland Sjælland, Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nr. Asmindrup. att.: Informationen. Ring gerne på forhånd og aftal returnering på tlf. 59 31 21 00.  Ved returnering skal kopi af bekræftelse lægges ved det/de returnerede produkt(er), så beløbet kan refunderes korrekt.  


Ved køb af sæsonkort & gavekort/gavebeviser:
Køb af sæsonkort kan i følge dansk lovgivning fortrydes ved henvendelse senest 14 dage fra købsdatoen, og inden sæsonkortet udleveres fysisk i parken eller gavekortet indløses. Købet fortrydes ved at kontakte Sommerland Sjælland på info@sommerlandsj.dk med oplysning om købsdato, ordrenr. og navn på køberen.


Ved køb af tillægsprodukt i form af mad, oplevelser i, eller udenfor sommerland:
Købet kan ikke fortrydes.Betaling:

Du kan betale dit køb med Dankort, VISA, Mastercard, JCB, eDankort og Mobile Pay. Betalingsoplysningerne bruges kun ved det enkelte køb og gemmes ikke efterfølgende.

Forsendelsesomkostninger ved køb af fysiske produkter:

Ved køb af fysiske produkter betaler du forsendelsesomkostninger.

Reklamation:

Har du en reklamation eller kommentar til et produkt eller dit køb i webshoppen, kan du kontakte Sommerland Sjælland på info@sommerlandsj.dk  Se øvrige kontaktoplysninger under Kontakt  Gælder reklamationen specifikt en samarbejdspartners produkt, f.eks. transport i forbindelse med kombibilletter, skal reklamationen rettes til denne for kvalificeret svar og assistance:


Regionstog/Odsherredsbanen:

Regionstog A/S, Toldbuen 1, 4700 Næstved, tlf. 70 20 00 54, man-fre: 9.00-15.00. Email: post@regionstog.dk - Webside: www.regionstog.dk 

Movia Vest:
Movia Kundecenter, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, tlf. 36 13 14 15, man-fre: 07:00-21:30, lør-, søn- og helligdage: 08:00-21:30. Email: movia@moviatrafik.dk - Webside: www.moviatrafik.dk  

Behandling af fortrolige oplysninger:  
Oplysningerne, du giver i forbindelse med betaling og køb, behandler vi fortroligt, og de vil ikke blive videregivet til andre end Sommerland Sjælland og den eventuelle samarbejdspartner ved f.eks. køb af kombibillet med transport. Såfremt du ikke har ønsket at modtage tilbud og yderligere informationer fra Sommerland Sjælland, udover det køb registreringen vedrører, modtager du ikke informationer herefter fra Sommerland Sjælland, medmindre du på ny tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden www.sommerlandsj.dk.  De oplysninger, vi registrerer, er navn, adresse, telefonnummer, alder (ved sæsonkort) samt oplysninger opgivet ved billetkøbet. Herudover registreres IP-adressen KUN til brug i forbindelse med købet for at forhindre misbrug. Betalingsdata bruges kun i forbindelse med den pågældende betaling.  

Force majeure:
I tilfælde hvor Sommerland Sjælland umuligt kan opfylde forpligtelserne i købsaftalen på grund af force majeure begivenheder, som er udenfor Sommerland Sjællands kontrol (f.eks.: Krig, terror, epidemier, naturkatastrofer, brand, strejker, lock-out eller pålæg fra myndigheder om nedlukning, som ikke skyldes uagtsomhed hos Sommerland Sjælland), hæfter Sommerland Sjælland ikke herfor, og der tilkommer ikke køberen nogen godtgørelse.

Særlige omstændigheder / Forbehold:
Af sikkerheds- og driftsmæssige årsager forbeholder vi os ret til, uden foregående varsel og uden kompensation, at lukke for yderligere adgang til Sommerland Sjælland eller bede gæster om at forlade parken, samt at ændre åbningstider for parken, enkelte forlystelser, salgssteder eller øvrige faciliteter. Vi forbeholder os desuden retten til at begrænse antallet af gæster i parken, salgsstederne og Den Blå Lagune samt at køre med færre gæster ad gangen i forlystelserne uden kompensation herfor. Dette kan eksempelvis ske på baggrund af ændrede retningslinjer fra myndighederne vedrørende COVID-19. Hvis en gæst ikke overholder de gældende sikkerhedsforanstaltninger, forbeholder vi os retten til at kræve, at gæsten forlader Sommerland Sjælland uden kompensation.     

Oplysning om klagemulighed: 
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Sommerland Sjælland kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk EU Kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email adresse info@sommerlandsj.dk

0