Gæster med handicap

 

Gæster med handicap betaler entré på lige fod med Sommerland Sjællands øvrige gæster.

Gæster med handicap kan dog mod forevisning af gyldigt ledsagekort fra DSB/Danske Handicapforeninger, et Børneledsagerkort eller et medlemskort fra Dansk Blindesamfund tage en ledsager over 18 år gratis med ind i parken.

Det er ikke muligt at låne/leje kørestole i Sommerland Sjælland.


Parkering

I den sidste parkeringsrække ned mod den røde borgbygning (efter I har passeret billetlugen) har vi et antal handicappladser, hvor et invalidebevis i ruden giver dig lov at parkere, så der ikke er så langt fra parkeringsplads til selve parken.


Handicaptoiletter

Der er handicaptoilet 4 steder i parken:

  • Ved Informationen midt i parken
  • Over for Klappegederne
  • For enden af kioskbygningen over for Den Blå Lagune og nær Kanoerne
  • Borgen ved parkeringspladsen
Image