Gæster med handicap

 

Når turen går til Sommerland

Gæster med handicap betaler entré på lige fod med Sommerland Sjællands øvrige gæster.

Gæster med handicap kan dog mod forevisning af gyldigt ledsagekort fra DSB/Danske Handicapforeninger, et Børneledsagerkort eller et medlemskort fra Dansk Blindesamfund tage en ledsager med gratis.

Det er ikke muligt at låne/leje kørestole i Sommerland Sjælland.

Parkering

I den sidste parkeringsrække ned mod den røde borgbygning (efter I har passeret billetlugen) har vi et antal handicappladser, hvor et invalidebevis i ruden giver dig lov at parkere, så der ikke er så langt fra parkeringsplads til selve parken.

Handicaptoiletter

Der er handicaptoilet 4 steder i parken:

  • Ved Informationen midt i parken
  • Over for Klappegederne
  • For enden af kioskbygningen over for Den Blå Lagune og nær Kanoerne
  • Borgen ved parkeringspladsen
Image